Що потрібно знати про індивідуальні номерні знаки?

У регіональному сервісному центрі МВС в Закарпатській області розповіли про те, що індивідуальні номерні знаки замовляються лише на транспортні засоби, які пройшли державну реєстрацію у територіальних органах з надання сервісних послуг МВС відповідно до вимог Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів,
 Індивідуальні номерні знаки дійсні виключно на території України. Для участі в міжнародному русі використовуються номерні знаки, що відповідають вимогам Конвенції про дорожній рух.
 Комбіноване використання реєстраційних номерних знаків транспортних засобів та індивідуальних номерних знаків, закріплених за певним транспортним засобом, забороняється.
 Індивідуальні номерні знаки повинні відповідати вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2000 року № 1081 «Про запровадження номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються за індивідуальними замовленнями їх власників» та чинним стандартам.
 На індивідуальні номерні знаки забороняється наносити:
• написи дискримінаційного характеру за ознаками мови, расової та національної належності, ставлення до релігії;
• написи ненормативного походження;
• логотипи, символіку, абревіатури або скорочені назви установ, громадських організацій, підприємств тощо без їх письмової згоди (на індивідуальні номерні знаки транспортних засобів, що належать фізичним особам). Для нанесення зазначеної інформації необхідно надати установчі або статутні документи організації, а для нанесення на індивідуальні номерні знаки символіки – документи, які засвідчують реєстрацію символіки в установленому законодавством порядку, та копію посвідчення члена цієї організації;
• інші дискримінаційні написи за ознаками соціального й майнового стану, статі, освіти, роду та характеру занять, місця проживання.
 Забороняється також використовувати чи імітувати зображення Державного Герба України або Державного Прапора України (крім символів державної належності, передбачених чинними стандартами, державних символів інших країн та міжнародних організацій), офіційні назви органів державної влади України або їх скорочені найменування, крім випадків, передбачених чинним законодавством.
 У разі якщо індивідуальний номерний знак починається з двох окремих літер, їх сполучення не повинно збігатися з літеросполукою, що використовується для позначення адміністративно-територіальної належності.
 За одним транспортним засобом може бути закріплено лише один комплект індивідуальних номерних знаків.
 Використання індивідуальних номерних знаків на транспортних засобах без відповідного оформлення в уповноваженому підрозділі МВС забороняється.
Для замовлення індивідуального номерного знака власник транспортного засобу (юридична або фізична особа) або уповноважена ним особа (далі – замовник) особисто подає до Головного сервісного центру МВС (далі – ГСЦ МВС) або територіального сервісного центру МВС (далі – ТСЦ МВС) такі документи:
• 1) заяву про встановлення можливості оформлення індивідуального номерного знака (додаток 1);
• 2) заяву про забезпечення виготовлення комплекту індивідуальних номерних знаків (додаток 2);
• 3) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу або його копію;
• 4) довіреність, оформлену в установленому законодавством порядку (за потреби);
• 5) паспортний документ – документ, виданий уповноваженими державними органами України чи іншої держави або статутними ООН, що підтверджує громадянство, посвідчує особу пред’явника, дає право на в’їзд або виїзд з держави і визнаний Україною;
• 6) засвідчену в установленому порядку копію документа, що підтверджує державну реєстрацію символіки або логотипа юридичної особи (у разі нанесення логотипа або символіки на індивідуальний номерний знак);
• 7) копію посвідчення члена громадського об’єднання, юридичної особи, логотип яких буде нанесено на індивідуальний номерний знак (за потреби).
Вартість виготовлення номерного знака на індивідуальне замовлення власника транспортного засобу визначається відповідно до вимог законодавства. Термін виготовлення індивідуальних номерних знаків установлюється до одного місяця з моменту надходження оплати.

Прес-служба РСЦ МВС в Закрпатській області

You may also like...

cross platform iptv player